"Zorgen moet je doen, niet maken"

Team

Kristel Rombouts
Gsm: 0474 26 14 41
Inne Van Der Eycken
Gsm: 0478 23 52 89
Leen Van Leuven
Gsm: 0479 50 98 05
Tine Bastijns
Gsm: 0472 73 16 05
Pascalle de Jong
Gsm: 0473 31 15 79

Regio

Wij zijn een kleine groep zelfstandige thuisverpleegkundigen werkzaam in de regio Wortel-Hoogstraten.

Voor wie?

Voor alle mensen die verpleegkundige zorgen nodig hebben en die in orde zijn met hun ziekenfonds (CM, OZ, De Voorzorg,...).
Voor al deze patiënten wordt de zorg door ons gefactureerd aan uw ziekenfonds en hoeft u dus zelf niets te betalen.

Onze Visie

Zelfstandig kunnen blijven is voor vele mensen belangrijk. Daardoor kan het zijn dat u een ingrijpende beslissing moet nemen om hulp in te schakelen. Daar komen wij als thuisverplegingspraktijk Zorgzaam Thuis kijken…

Wij zijn er niet enkel voor de kleinere zorgen zoals wondzorg of inspuitingen, maar ook voor langdurige zorg bij hulpbehoevenden of begeleiding naar het levenseinde toe.

Wij zijn een klein team van zelfstandig verpleegkundigen werkzaam in Hoogstraten en Wortel. Bij ons is er een gezond evenwicht tussen kwaliteit en kwantiteit van de zorg. Doordat we een klein team zijn, krijgt u steeds weer met dezelfde vertrouwde gezichten te maken. Zo kunnen wij een persoonlijk contact en vertrouwen opbouwen. En kunnen wij u een persoonlijke verzorging geven die u verdient. Dit alles met de nodige privacy.

Bij ons staat de patiënt “echt” centraal. Wij hanteren een holistische aanpak. Dit wil zeggen dat we de patiënt in zijn totaliteit bekijken. Wij zijn er voor de lichamelijke zorgen, maar houden ook rekening met de psychische noden van de patiënt. Omgeving en familie zijn voor ons ook van belang.

Wij werken met het derde betalingssysteem. Dit wil zeggen dat onze diensten gratis zijn voor u mits u bent aangesloten bij een mutualiteit.

Wij zorgen voor een continuïteit waardoor er een 7/7 zorg aangeboden wordt. Bij palliatieve patiënten zijn wij 24/7 bereikbaar.